Përse jetoj?

A ja keni bërë vetes pyetjen: “Përse jetoj?”

Rri ulur vetëm

Si mund të rrimë pa ju prezantuar me këtë Mik i cili ka premtuar “Nuk do të të lë, nuk do të të braktis” (Hebrenjve 13:5)?