Si më ndihmon Bibla për të patur një familje të lumtur?

Si më ndihmon Bibla për të patur një familje të lumtur? 1. Ji i pranishëm për fëmijët e tu. Fëmijët tuaj e konsiderojnë praninë tuaj si një shenjë kujdesi dhe lidhjeje (edhe kur nuk duket se të lënë këtë përshtypje!).