Abdia

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt

PËRMBLEDHJE

Abdia parashikon shkatërrimin e plotë të Edomit për arsye të krenarisë dhe për arsye se u gëzua për shkatërrimin e Jeruzalemit.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. KRENARIA E EDOMIT DUHET TË ULET (v. 1-4)
II. SHKATËRRIMI I EDOMIT (v. 5-9)
III. ARSYET PËR RËNIEN E EDOMIT (v. 10-14)
IV. GJYKIMI I EDOMIT ËSHTË SHPAGUES (v. 15,16)
V. PËRTËRITJA E IZRAELIT DHE E JUDËS DHE ZHDUKJA E EDOMIT (v. 17-21)

Shpërndaje këtë