A ka rëndësi çfarë dëgjojmë?

«Vini re atë që dëgjoni» (Marku 4:24). Zoti Jezus na porosit që të jemi të kujdesshëm se çfarë dëgjojmë. Ne jemi përgjegjës për të kontrolluar atë që hyn përmes portës së veshit dhe po aq përgjegjës që ta përdorim siç duhet atë që dëgjojmë. Ne nuk duhet të dëgjojmë atë që është paturpësisht e rremë. Kultet janë duke deklamuar propagandën …

Si mund ti shërbejmë Krishtit?

«Sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua» (Mt. 25:40). Këtu kemi një inkurajim të kënaqshëm dhe një paralajmërim që duhet ta mësojmë. Çfarëdo që bëjmë për vëllezërit e Krishtit llogaritet sikur të bëhej për vetë Atë. Ne mund t’i shfaqim mirëdashje Zotit Jezus çdo ditë duke i shfaqur …

Si ti zgjidhim gjërat me urtësi?

«Pajtohu me kundërshtarin tënd në ligj, sa je në një rrugë me të; që kundërshtari yt të mos të të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të biesh në burg» (Mt. 5:25, NASB). Një nga mësimet e jashtme që mësojmë nga kjo pjesë është se të krishterët nuk duhet të jenë të prirur për …

Si të aftësohemi për të patur vetkontroll?

«Fryti i Frymës është […] vetëpërmbajtja…» (Gal. 5:23). Përkthimi i parapëlqyer i këtij fryti të fundit të Frymës është vetëkontrolli. Vetëpërmbajtja ka patur të bëjë kryesisht me kufizimin e përdorimit të pijeve dehëse. Vetëkontrolli mbart mendimin e të qenit i matur ose i përkorë në çdo fushë të jetës. Përmes fuqisë së Frymës së Shenjtë, besimtari aftësohet që të ushtrojë …

Karakteristikat e butësisë

«Fryti i Frymës është […] butësia…» (Gal. 5:23). Kur mendojmë për butësinë, ne priremi të mendojmë për Kaspar Milketostin (Caspar Milquetoast), karakterin komik që ishte mishërim i ndrojtjes dhe dobësisë. Por ky fryt i Frymës është diçka shumë ndryshe. Ai vjen nga një fuqi e mbinatyrshme, jo nga dobësia. Ai i referohet së pari nënshtrimit të përzemërt të një besimtari …

Besnikëria në jetën praktike

«Fryti i Frymës është […] besimi…» (Gal. 5:22). Ky fryt i Frymës është kuptuar përgjithësisht si besnikëri. Ky nuk është besimi që shpëton, as besimi që ushtrojmë përditë në Perëndinë (edhe pse mund ta përfshijë atë). Për më tepër është besnikëria dhe besueshmëria në marrëdhëniet që kemi me Zotin dhe njëri-tjetrin. Dikush e ka përkufizuar atë si të jesh «besnik …