Duke kërkuar përsosmërine dhe duke humbur bekimin e asaj që kemi

«Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar» (Fjalet e Urta 14:13) Asgjë nuk është e përsosur në këtë jetë. Çdo qeshje është e përzier me dhimbje. Çdo diamant ka një defekt. Çdo person ka të paktën një të metë në karakter. Në tërë jetën ka një krimb brenda mollës. Është mirë që të jesh idealist; Perëndia ka vendosur …

E dua tani… Menjëherë… Nuk dua të pres

«Hidh bukën tënde mbi ujërat, sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri» (Predikuesi 11:1). Me sa duket buka është përdorur këtu, në mënyrë të figurshme, për grurin nga i cili edhe bëhet buka. Në Egjipt, fara mbillej në fusha të mbushura me ujë. Mbas largimit të ujit, dilte prodhimi. Por kjo nuk ndodhte menjëherë. Korrja vinte «pas shumë kohe …

Kur pret për kushte të kënaqshme që ti shërbejmë Perëndisë

«Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi” (Veprat e Apostujve 4:29). Kur të krishterët e hershëm po kalonin përndjekje, ata nuk pritën që rrethanat e tyre të ndryshonin. Madje ata e lavdëruan Perëndinë në këto rrethana. Shumë shpesh ne dështojmë që të ndjekim shembullin e tyre. Ne e …

Çfarë flet Bibla për borxhin?

«Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveçse ta doni njëri-tjetrin» (Rom. 13:8). Ne nuk duhet ta marrim këtë varg si një ndalim kundër çdo lloj borxhi. Në shoqërinë tonë ne nuk mund t’i shmangim faturat e telefonit, faturat e gazit dhe të dritave dhe faturat e ujit. Gjithashtu edhe në rrethana të caktuara, do të ishte dishepullim më i mirë …

Si adhuron një adhurues i vërtetë?

«…as mbi këtë mal, as në Jerusalem» (Gjoni 4:21). Për samaritanët, qendra e adhurimit ishte në malin Gerizim. Për judenjtë, Jerusalemi ishte vendi mbi tokë ku Perëndia kishte vendosur Emrin e Tij. Por Jezusi i lajmëroi gruas nga Samaria një rend të ri: «…vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në …

Të pushosh mbi veprën e përfunduar të Krishtit.

«Dhe unë them: Ecni sipas Frymës…» (Gal. 5:16). Çfarë përfshihet saktësisht në ecjen sipas Frymës? Në fakt, nuk është aq e ndërlikuar dhe jopraktike sa priren ta mendojnë disa. Ja se si mund të jetë ecja e një dite sipas Frymës! Së pari, ju e filloi ditën me lutje. Ju rrëfeni çdo mëkat të njohur në jetën tuaj; kjo ju …