Të krishterët
Kush jemi dhe çfarë besojmë?

Besimet bazë të krishterimit përmblidhen në 1 Korintasve 15:1-4. Jezusi vdiq për mëkatet tona, u varros, u ringjall dhe si rrjedhim i ofron shpëtim të gjithë atyre që e pranojnë Atë me besim. Krishterimi, duke qenë unik midis të gjitha besimeve të tjera, ka të bëjë më tepër me një marrëdhënie se me praktika fetare. Qëllimi i të krishterit, në vend që të ndjekë një listë të gjërave “për të bërë” ose “për të mos bërë”, është të kultivojë një ecje të ngushtë me Perëndinë. Kjo marrëdhënie mundësohet në sajë të veprës së Jezus Krishtit dhe shërbesës së Frymës së Shenjtë.

Mëso më shumë

Bibla Shqip

Shkrimi i Shenjtë - Përkthimi Diodati i Ri i Rishikuar

Përgjigje

Përgjigje

A po përballesh me çështje shpirtërore në jetën tënde për të cilat ke nevojë për një këshillë? Lexo →

Familja

Familja

Bibla përmban parimet e qëndrueshme mbi të cilat ne mund të ndërtojmë një familje të fortë. Lexo →

Kisha

Kisha

Çfarë është kisha? Cili është qëllimi i kishës? Pse është e rëndësishme bashkësia e kishës? Lexo →

Biblioteka

Biblioteka

Lexoni, dëgjoni ose shkarkoni artikuj, libra, broshura dhe aplikacione të ndryshme, etj. Lexo →

Misioni ynë

KRISHTERIMI.AL u themelua më 2013 për të promovuar të vërtetën jetëdhënëse se Perëndia i ofron njeriut dhuratën falas të jetës së përjetshme nëpërmjet besimit në Zotin Jezus Krisht, pa vepra të bëra përpara ose mbas lindjes së re (Gjoni 3:16; 5:24; 6:35, 47; 11:26).


Një qëllim tjetër i yni është të promovojmë rritjen e krishterë duke theksuar të vërtetat biblike rreth sigurisë së përjetshme dhe shpërblimeve të përjetshme.

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. | Gjoni 3:16

Zoti Jezus Krisht