Një mundësi e dytë

«Fjala e Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë» (Jona 3:1). Këtu kemi një mesazh që rrezaton shpresë dhe premtim. Thjesht sepse dikush ka dështuar nuk do të thotë që Perëndia e ka vënë mbi raft. Dështimet e Davidit janë regjistruar me një realizëm të fortë. Ndërsa i lexojmë ato, ulemi në pluhur bashkë me të dhe digjemi nga …

Dhjetë arsye përse Kisha duhet të përqendrohet më shumë mbi ungjillin se politikën

Duke ditur se jemi qytetarë të një qyteti qiellor, bij të një Ati qiellor, pjesë e një mbretërie qiellore, atëhere duhet ti bëjmë gjërat bazuar në identitetin e ri në Krishtin. Duhet të mos harrojmë që jemi në këtë botë për një qëllim më të lartë se sa qëllimet e kësaj bote. Kështu që edhe mënyra se si i përgjigjemi …

Një liri që është busull drejt perëndishmërisë

«Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri t’i shërbeni njëri-tjetrit» (Galatasve 5:13). Liria që ka fëmija i Perëndisë është një nga zotërimet tij tepër të çmuara. I çliruar nga Biri, ai është me të vërtetë i lirë. Por ai është thirrur drejt një lirie të …

A ndien ti dhembshuri për të humburit?

Ne duhet të ndiejmë dhembshuri kur mendojmë për gjendjen e mjeruar të shpirtrave të pakthyer në besim si dhe për mjerimin e burrave dhe grave që jetojnë dhe vdesin pa Krishtin. Nuk ka varfëri më të madhe se kjo varfëri! Nuk ka sëmundje më të rëndë se kjo sëmundje! Nuk ka skllavëri më të egër se kjo skllavëri! Nuk ka …

Duke kërkuar ato që tashmë kemi

«Të gjitha gjërat janë tuajat» (1 e Korintasve 3:21-23). Shenjtorët jo të shenjtë në Korint kishin qenë në grindje për drejtuesit njerëzorë në kishë. Për disa ideali ishte Pali. Të tjerë parapëlqyen Apolin. Dhe të tjerë akoma menduan se më i mirë ishte Kefa. Pali po u thotë atyre se është qesharake ta kufizojnë zgjedhjen e tyre vetëm te njëri, …

Çfarë do të thotë Bibla që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”?

PYETJE: Çfarë do të thotë Bibla kur thotë që dishepujt “i lanë të gjitha dhe ndoqën atë”? A është gjithsecili i thirrur për të shërbyer me kohë të plotë? A na lejon Perëndia që të kemi zotërime? Si mundet dikush të mbajë dhe të rritë një familje ndërsa në të njëjtën kohë “të heqë dorë nga të gjitha ato që …