Jakobi

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Jakobi nuk është i interesuar thjeshtë në një fe të vetëm fjalëve; ai dëshiron ta shohë atë të jetuar në një mënyrë praktike. Ai del kundër diskriminimit të klasave, të bisedave të kota, lakmisë, zilisë dhe shtypjes së të varfërve.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. PËRSHËNDETJET (1:1)
2. SPROVAT DHE TUNDIMET (1:2-17)
3. FJALA E PERËNDISË (1:18-27)
4. DËNIMI I NJËANSHMËRISË (2:1-13)
5. BESIMI DHE VEPRAT (2:14-26)
6. GJUHA: PËRDORIMI DHE SHPËRDORIMI I SAJ (3:1-12)
7. DITURIA: E VËRTETA DHE E GABUARA (3:13-18)
8. LAKMIA: SHKAKU I SAJ DHE SHËRIMI (Kapitulli 4)
9. TË PASURIT DHE PENDIMI I TYRE I ARDHSHËM (5:1-6)
10. NXITJE PËR DURIM (5:7-12)
11. LUTJA DHE SHËRIMI I TË SËMURIT (5:14-20)