Juda

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Qëllimi i shkruarjes së kësaj letre është të paralajmërojë lexuesit e krishterë për mësues të rremë të cilët e kishin kthyer hirin e Perëndisë në një leje për të bërë siç u pëlqente. Këta mësues (të cilët kishin hyrë vjedhurazi midis besimtarëve, u rebeluan kundër autoritetit (duke përfshirë autoritetin e Perëndisë), ushtruan tolerim të mëkatshëm, kërkuan vetëm fitimin e tyre dhe ishin përçarës, kritikues gabimesh dhe mburravecë.

Mesazhi i Judës është: Luftoni me zell për besimin. Besimi i referohet të vërtetës biblike. Luftimi për të vërtetën përfshin refuzimin e mësimit të rremë dhe përparimin e së vërtetës midis trupit të besimtarëve, duke jetuar sipas së vërtetës, dhe duke i çliruar individët besimtarë nga mësimi i rremë.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJA (v1-2)
II. FEMOHUESIT ZBULOHEN (v3-16)
III. PËRGJEGJËSIA E BESIMTARIT NË MESIN E APOSTAZISË (v17-23)
IV. BEKIMI I BUKUR (v24-25)

[previous][next]