Nahumi

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Në kohën kur Judea ishte nën Asirianë, Nahumi solli premtimin e shkatërrimit të Ninives. Ai e përshkruan rënien e qytetit në detaje – lumin vërshues dhe zjarrin e madh. Qyteti ishte shpëtuar në kohën e Jonas, por ai ra pas 200 vjetësh.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. KARAKTERI I PERËNDISË, GJYKATËSI (1:1-8)
II. SIGURIA E RRËNIMIT TË NINIVES (1:9-15)
III. PËRSHKRIMI I RRETHIMIT TË NINIVES (2:1-12)
IV. VENDOSMËRIA E PERËNDISË PËR TË SHKATËRRUAR QYTETIN (2:13-3:19)

[previous][next]