Sofonia

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Dy mendime çelës në profecinë e Sofonisë janë gjykimi dhe gëzimi. Perëndia do ta gjykojë Judenë për arsye të idhujtarisë së saj të tepruar. Dita e Zotit do të jetë një kohë lufte, shqetësimi dhe shkatërrimi. Kombe johebre, si Filistia, Moabi, Amoni, Etiopia dhe Asiria nuk do t’i shpëtojnë.

Përfundimisht, populli i Perëndisë do të restaurohet dhe Perëndia do të ngazëllohet për ta me gëzim.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. VENDOSMËRIA E PERËNDISË PËR TË USHTRUAR GJYKIMIN (kapitulli 1)
II. JUDËS I BËHET THIRRJE PËR T’U PENDUAR (2:1-3)
III. RRËNIMI I KOMBEVE PAGANE (2:4-15)
IV. MJERIMI I SHPALLUR JERUSALEMIT (3:1-7)
V. MESAZHI I NGUSHËLLIMIT TË MBETJES BESNIKE (3:8-20)

[previous][next]