Gjej dhe regjistrohu në një SHBP


Të gjitha Shkollat Biblike Postare vetëdrejtohen, prandaj për t’iu bashkuar njërës duhet të aplikoni direkt tek ato.

  1. Përdor hartën për të gjetur vendndodhjen e SHBP-së më të mirë për ty.
  2. Kliko te shenjuesi i vendndodhjes për atë SHBP.
  3. Do të shfaqet një dritare me të dhënat e kontaktit për atë SHBP të zgjedhur, duke të mundësuar të lidheni me ata.