2 Pjetrit

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Burimi i krishterë në mes të ligësisë së ditëve të fundit është zhvillimi i karakterit të fortë të krishterë. Njerëz të rremë të kulteve do të çorientojnë shumë njerëz, por shkatërrimi i tyre është i sigurt. Krishti do të vijë, të ligtë do të gjykohen, qiejt dhe toka do të shkatërrohen dhe gjendja e përjetshme do të shërbehet.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJA (1:1,2)
II. THIRRJA PËR TË ZHVILLUAR KARAKTERIN E FORTË TË KRISHTERË (1:3-21)
III. SHFAQJA E PARATHËNË E MËSUESVE TË RREMË (Kap. 2)
IV. SHFAQJA E PARATHËNË E PËRQESHËSVE (Kap. 3)

[previous][next]