3 Gjonit

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Qëllimi i kësaj letre është mbështetjen e vazhdueshme financiare të Gajit për ata që shpallin të vërtetën. Gjoni e mbështet Gajin si një shembull të mirë të mbështetjes për ata që shpallin të vërtetën, ndërsa e vë atë në kontrast me Diotrefin si një shembull të dobët në këtë drejtim.

Mesazhi në 3 Gjonit është: Mbështesni ata që shpallin të vërtetën. Ndonëse ka më shumë se një mënyrë për të mbështetur ata që shpallin të vërtetën (pra, përmes lutjeve, inkurajimit etj.), kjo letër i referohet në mënyrë specifike llojit të mbështetjes që siguron për nevojat fizike të atyre që shpallin të vërtetën (siç është mbështetja financiare).

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PËRSHËNDETJE (V. 1-4)
II. GAJI I PERËNDISHËM (V. 5-8)
III. DIOTREFI DIKTATORIAL (V. 9-11)
IV. DEMETRI I ZELLSHËM (V. 12)
V. PLANI DHE BEKIMET E APOSTULLIT (V. 13-15)

[previous][next]