Esteri

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

[no_toc]PËRMBLEDHJE

Ngjarjet në Esterin ndodhën në Persi midis kapitullit të gjashtë dhe të shtatë të Esdrës. Kur mbreti pers e dëboi gruan e tij dhe kërkoi për një mbretëreshë tjetër, një vajzë hebre e quajtur Ester, u zgjodh. Një armik i quajtur Haman e bindi mbretin për të nxjerrë një dekret të pacenueshëm që deklaronte se të gjithë hebrenjtë në mbretëri duhej të vriteshin në një datë të caktuar. Duke ndjekur këshillën e Mardokeut, kushëririt të saj, Esteri shkoi para mbretit dhe denoncoi Hamanin. I tërë kurthi i tij dështoi dhe ai u ekzekutua. Pastaj Esteri pati sukses për nxjerrjen e një dekreti tjetër, që i lejonte hebrenjtë të mbronin vetveten. Kjo rezultoi në një çlirim madhështor të hebrenjve, akoma e kremtuar në festën e Purimit.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. SHPALLJA E DËBIMIT TË VASHTIT (kapitulli 1)
II. NGRITJA E ESTERIT NË POZITË (kapitulli 2)
III. PLANIFIKIMI I SHFAROSJES SË JUDENJVE (kapitujt 3,4)
IV. PENGIMI I SHFAROSJES SË JUDENJVE (kapitujt 5-9)
V. LARTËSIMI I MARDOKEUT (kapitulli 10)