Fjalët e Urta 15

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR15:1 Përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin, por fjala therëse e nxit zemërimin.

15:2 Gjuha e të urtëve përdor dijen ndershmërisht, por goja e budallenjve nxjerr marrëzira.

15:3 Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijtë dhe të mirët.

15:4 Një gjuhë e shëndoshë është një dru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit shpirtin.

15:5 Budallai e përçmon korrigjimin e atit të tij, por ai që e çmon kritikën vepron me zgjuarsi.

15:6 Në shtëpinë e të drejtit ka bollëk të madh, por në të ardhurat e të pabesit ka telashe.

15:7 Buzët e të urtëve përhapin dijen, por nuk vepron kështu zemra e budallenjve.

15:8 Sakrifica e të pabesëve është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij.

15:9 Rruga e të pabesit është një neveri për Zotin, por ai do atë që ndjek drejtësinë.

15:10 Një qortim i rëndë pret atë që braktis rrugën e drejtë, ai që urren kritikën ka për të vdekur.

15:11 Sheoli dhe Abadoni janë para Zotit; ca më tepër janë zemrat e bijve të njerëzve!

15:12 Tallësi nuk e do atë që e kritikon; ai nuk shkon tek të urtët.

15:13 Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës fryma dërrmohet.

15:14 Zemra e njeriut me mend kërkon dijen, por goja e budallenjve ushqehet me marrëzi.

15:15 Të gjitha ditët e të varfërit janë të këqija, por për një zemër të kënaqur ka festë përherë.

15:16 Më mirë pak me frikën e Zotit, se sa një thesar i madh me shqetësime.

15:17 Më mirë një pjatë me perime në të cilën ka dashuri se sa një ka i majmur në të cilin ka urrejtje.

15:18 Njeriu gjaknxehtë nxit grindje, por ai që nuk zemërohet shpejt i qetëson grindjet.

15:19 Rruga e përtacit është si një gardh ferrash, por shtegu i njerëzve të drejtë është i sheshtë.

15:20 Biri i urtë gëzon të atin, por njeriu budalla përçmon të ëmën.

15:21 Marrëzia është gëzim për atë që nuk ka mend, por njeriu që ka mend ecën drejt.

15:22 Planet dështojnë ku nuk ka arsye, por realizohen atje ku ka një mori këshilltarësh.

15:23 Një njeri ndjen gëzim kur mund të jap një përgjigje dhe sa e mirë është fjala që thuhet në kohën e duhur!

15:24 Njeriun e matur rruga e jetës e çon lart në mënyrë që të evitojë Sheolin poshtë.

15:25 Zoti do të shkatërrojë shtëpinë e krenarëve, por do t`i bëjë të qëndrueshëm kufijtë e gruas së ve.

15:26 Mendimet e këqija janë të neveritshme për Zotin, por fjalët e ëmbla janë të pastra.

15:27 Kush lakmon fitime vë në rrezik shtëpinë e vet, por ai që i urren dhuratat ka për të jetuar.

15:28 Zemra e të drejtit mendon thellë se si duhet të përgjigjet, por goja e të pabesit vjell gjëra të këqija.

15:29 Zoti u rri larg të pabesëve, por dëgjon lutjet e të drejtëve.

15:30 Drita e syve gëzon zemrën, një lajm i mirë i fortëson kockat.

15:31 Veshi që e dëgjon kritikën e jetës ka për të qëndruar bashkë me të urtët.

15:32 Kush nuk pranon qortimin e përçmon vetë shpirtin e tij, por ai që dëgjon qortimin bëhet më i urtë.

15:33 Frika e Zotit është një mësim diturie, dhe përpara lavdisë vjen përulësia.