Fjalët e Urta

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Fjalët e Urta janë një koleksion i rëndësishëm i thënieve të urta të shkruara nga Salomoni dhe nga njerëz të tjerë të urtë në një stil të shkurtër dhe të lehtë për t’u mbajtur mend. Ato janë shkruar veçanërisht për të rinjtë. Shumica e Fjalëve të Urta janë thënie të shkurtra faktesh ose krahasimesh, ose kontrastesh, ose paralelizmash. Ata mbulojnë një sferë të gjerë temash, të gjitha të një vlere praktike intensive.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. HYRJE (1:1-7)
II. FJALË TË URTA TË SALOMONIT MBI DITURINË DHE MARRËZINË (1:8-9:18)
III. FJALË TË URTA TË SALOMONIT MBI MORALIN PRAKTIK (10:1-22:16)
IV. FJALË TË URTA TË BURRAVE TË MENÇUR (22:17-24:34)
V. FJALËT E URTA TË SALOMONIT TË PËRPILUARA NGA NJERËZIT E EZEKIAS (25:1-29:27)
VI. FJALËT E AGURIT (Kapitulli 30)
VII. FJALËT QË NËNA E LEMUELIT I MËSOI ATIJ (31:1-9)
VIII. GRUAJA DHE NËNA IDEALE (31:10-31)