Fjalët e Urta 24

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR24:1 Mos i ki zili njerëzit e këqij dhe mos dëshiro të rrish me ta,

24:2 sepse zemra e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thonë se do të bëjnë të keqen.

24:3 Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi.

24:4 Me dijen mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme.

24:5 Njeriu i urtë është plot forcë, dhe njeriu që ka dituri e rrit fuqinë e tij.

24:6 Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde, dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitorja.

24:7 Dituria është shumë e lartë për budallanë; ai nuk e hap kurrë gojën te porta e qytetit.

24:8 Kush mendon të bëjë keq do të quhet mjeshtër intrigash.

24:9 Synimi i pamend është mëkat dhe tallësi është një neveri për njerëzit.

24:10 Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët.

24:11 Çliro ata që i tërheqin drejt vdekjes dhe mbaji ata që po i çojnë në thertore.

24:12 Po të thuash: “Ja, ne nuk e dinim”, ai që peshon zemrat a nuk e shikon? Ai që ruan shpirtin tënd nuk e di vallë? Ai do t`i japë secilit simbas veprave të tij.

24:13 Biri im, ha mjaltin sepse është i mirë; një huall mjalti do të jetë i ëmbël për shijen tënde.

24:14 Kështu do të jetë njohja e diturisë për shpirtin tënd. Në rast se e gjen, do të ketë një të ardhme dhe shpresa jote nuk do të shkatërrohet.

24:15 O i pabesë, mos ngre kurthe kundër banesës së njeriut të drejtë, mos shkatërro vendin ku ai pushon,

24:16 sepse i drejti bie shtatë herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi.

24:17 Kur armiku yt bie, mos u gëzo; kur është shtrirë për tokë, zemra jote të mos gëzohet,

24:18 me qëllim që Zoti të mos shikojë dhe të mos i vijë keq, dhe të mos largojë prej tij zemërimin e vet.

24:19 Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen dhe mos i ki smirë të pabesët,

24:20 sepse nuk do të ketë të ardhme për të keqin; llamba e të pabesëve do të fiket.

24:21 Biri im, ki frikë nga Zoti dhe nga mbreti; mos u bashko me ata që duan të ndryshojnë;

24:22 mjerimi i tyre do të vijë papritmas, dhe shkatërrimin e të dy palëve kush e njeh?

24:23 Edhe këto gjëra janë për të urtit. Nuk është mirë të kesh preferenca personale në gjykim.

24:24 Ai që i thotë të pabesit: “Ti je i drejtë”, do të mallkohet nga popujt dhe kombet do ta nëmin.

24:25 Por ata që e qortojnë të pabesin do të gjejnë kënaqësi dhe mbi ta do të zbresin bekimet më të mira.

24:26 Ai që jep një përgjigje të drejtë jep një të puthur mbi buzët.

24:27 Vër në vijë punët e tua të jashtme, vër në rregull arat e tua dhe pastaj ndërto shtëpinë tënde.

24:28 Mos dëshmo pa arsye kundër të afërmit tënd dhe mos gënje me buzët e tua.

24:29 Mos thuaj: “Ashtu si ma bëri mua, kështu do t`ia bëj edhe unë; do t`ia kthej simbas sjelljes së tij”.

24:30 Kalova pranë arës së përtacit dhe pranë vreshtit të njeriut që s`ka mend;

24:31 dhe ja, kudo rriteshin ferrat, ferrishtet e zinin tokën dhe muri prej gurësh ishte shembur.

24:32 Duke parë këtë, u mendova me kujdes; nga sa pashë nxora një mësim:

24:33 të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish pak me duar në ije për të pushuar;

24:34 kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur.