Hagai

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Hagai, Zakaria dhe Malakia u profetizuan hebrenjve, të cilët u kthyen në tokën e tyre nga Babilonia. Kur Zerubabeli dhe bashkëpunëtorët e tij u munduan të rindërtonin Tempullin, ata u kundërshtuan keqas nga samaritanët. Hagai i qortoi hebrenjtë për mosreagimin e tyre për jetesën në shtëpi të mira, ndërkohë kur Tempulli ishte gërmadhë. Ai u kujtoi atyre pagën për mosbindjen në të kaluarën dhe u kërkoi të vazhdonin me planin e ndërtimit. Ai priti me padurim kohën kur Perëndia do të shkatërronte mbretëritë e kësaj bote dhe të shpëtojë popullin e Tij të zgjedhur.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. PROFECIA E PARË: DITA E PARË E MUAJIT TË GJASHTË (kapitulli 1)
II. PROFECIA E DYTË: DITA E NJËZETENJËTË E MUAJIT TË SHTATË (2:1-9)
III. PROFECIA E TRETË: DITA E NJËZETEKATËRT E MUAJIT TË NËNTË (2:10-19)
IV. PROFECIA E KATËRT: DITA E NJËZETEKATËRT E MUAJIT TË NËNTË (2:20-23)

[previous][next]