2 Korintasve

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Për arsye se vërtetësia e të qenit të Palit apostull ishte vënë në pikëpyetje, ai këtu tregon për një mbrojtje të shërbimit të tij, veçanërisht duke theksuar vuajtjet që ai duroi për hir të ungjillit. Në vazhdim ai u kërkon me të madhe shenjtorëve t’u japin me bujari atyre në nevojë, duke ndjekur shembullin e Zotit Jezus Krisht.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. SHTJELLIMI QË I BËN PALI SHËRBESËS (kapitujt 1-7)
2. THIRRJA E PALIT PËR TË PËRFUNDUAR MBLEDHJEN E NDIHMAVE PËR TË SHENJTËT E JERUZALEMIT. (Kapitujt 8, 9)
3. MBROJTJA QË I BËN PALI APOSTULLIMIT TË TIJ (kapitujt 10-13)