Mateu

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Ungjilli i Mateut flet për Mbretin – gjenealogjinë e Tij, lindjen dhe vitet e vegjëlisë; përbërjen e mbretërisë së Tij (Predikimi në Mal); dhe kredencialet, mohimin, opozitën e madhe, arrestimin, vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen e Tij. Predikimi profetik (Mateu 24 dhe 25) është një nga pjesët profetike të Shkrimit të Shenjtë.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

I. GJENEALOGJIA DHE LINDJA E MESIAS MBRET (Kapitulli 1)
II. VITET E HERSHME TË MESIAS MBRET (Kapitulli 2)
III. PËRGATITJET PER SHËRBESËN E MESIAS DHE PËRURIMIN E TIJ (Kapitujt 3, 4)
IV. KUSHTETUTA E MBRETËRISË (Kapitujt 5-7)
V. MREKULLITË ME FUQI DHE HIR TË MESIAS DHE REAGIMET E NDRYSHME NDAJ TYRE (Kapitujt 8:1-9:34)
VI. APOSTUJT E MESIAS MBRET DËRGOHEN NË IZRAEL (Kapitujt 9:35-10:42)
VII. KUNDËRVËNIE DHE REFUZIM NË RRITJE (Kapitujt 11, 12)
VIII. MBRETI SHPALL NJË TRAJTË TË RE TË PËRKOHSHME TË MBRETËRISË NË SAJË TË REFUZIMIT TË BËRË NGA IZRAELI (Kapitulli 13)
IX. HIRI I PAEPUR I MESIAS NDESH KUNDËRVËNIEN NË RRITJE (Kapitujt 14:1-16:12)
X. MBRETI PËRGATIT DISHEPUJT E TIJ (Kapitujt 16:13-17:27)
XI. MBRETI UDHËZON DISHEPUJT E TIJ (Kapitujt 18-20)
XII. PARAQITJA DHE REFUZIMI I MBRETIT (Kapitujt 21-23)
XIII. FJALIMI I MBRETIT NË MALIN E ULLINJVE (Kapitujt 24, 25)
XIV. MUNDIMET DHE VDEKJA E MBRETIT (Kapitujt 26, 27)
XV. NGADHENJIMI I MBRETIT (Kapitulli 28)

[previous][next]