Mateu 27

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Vetëvrasja e Judës

27:1 Kur erdhi mëngjesi, të gjithë krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë.

27:2 Dhe, mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan në duart e Ponc Pilatit, guvernatorit.

27:3 Atëherë Juda, që e kishte tradhtuar, kur pa se e dënuan Jezusin, u pendua dhe ua ktheu krerëve të priftërinjve dhe pleqve të tridhjetë siklat prej argjendi,

27:4 duke thënë: “Mëkatova duke tradhtuar gjakun e pafaj“. Por ata thanë: “Po ne ç`na duhet? Punë për ty!“.

27:5 Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendi në tempull, u largua dhe shkoi e u var në litar.

27:6 Por krerët e priftërinjve i mblodhën këta denarë dhe thanë: “Nuk është e ligjshme t`i vëmë në thesarin e tempullit, sepse është çmim gjaku“.

27:7 Dhe, mbasi bënin këshill, me këtë denar blenë arën e poçarit për varreza të të huajve.

27:8 Prandaj këtë arë e quajtën deri ditën e sotme: "Ara e gjakut".

27:9 Atëherë u përmbush ç`ishte thënë nga profeti Jeremia që thotë: “Dhe i morën të tridhjetë monedhat prej argjendi, çmimin e atij që e çmuan, siç kishin çmuar bijtë e Izraelit;

27:10 dhe i shpenzuan për arën e poçarit, ashtu si më urdhëroi Zoti“.

Jezusi përpara Pilatit

27:11 Dhe Jezusi qëndroi para guvernatorit; dhe qeveritari e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?“. Dhe Jezusi i tha: “Ti po thua!“.

27:12 Pastaj krerët e priftërinjve dhe pleqtë e akuzuan, por ai nuk u përgjigjej fare.

27:13 Atëherë Pilati i tha: “A nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmojnë kundër teje?“.

27:14 Por ai nuk iu përgjigj në asnjë fjalë, kështu që guvernatori u çudit shumë.

27:15 Tani me rastin e festave guvernatori e kishte zakon t`i lironte popullit një të burgosur, atë që populli kërkonte.

27:16 Kishin në ato kohë një të burgosur me nam, me emër Baraba.

27:17 Kur u mblodhën njerëzit, Pilati i pyeti ata: “Kë doni t`ju liroj, Barabën apo Jezusin, që quhet Krisht?“.

27:18 Sepse ai e dinte mirë se atë ia kishin dorëzuar nga smira.

27:19 Dhe ndërsa ai po rrinte në gjykatë, gruaja e tij i çoi fjalë: “Mos u përziej aspak me çështjen e atij të drejti, sepse sot kam vuajtur shumë në ëndërr për shkak të tij“.

27:20 Por krerët e priftërinjve dhe pleqtë ia mbushën mendjan turmës që të kërkonte Barabën, dhe Jezusi të vritej.

27:21 Dhe guvernatori duke vazhduar u tha atyre: “Cilin nga të dy doni që t`ju liroj?“. Ata thanë: “Barabën!“.

27:22 Pilati u tha atyre: “Ç`të bëj, pra, me Jezusin, që quhet Krisht?“. Të gjithë i thanë: “Të kryqëzohet!“.

27:23 Por guvernatori tha: “Po ç`të keqe ka bërë?“. Mirëpo ata po bërtisnin edhe më fort: “Të kryqëzohet!“.

27:24 Atëherë Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, madje se trazimi po shtohej gjithnjë e më shumë, mori ujë dhe i lau duart para turmës, duke thënë: “Unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti; mendojeni ju“.

27:25 Dhe gjithë populli duke u përgjigjur tha: “Le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë!“.

27:26 Atëherë ai ua liroi atyre Barabën; dhe mbasi e fshikulloi Jezusin, ua dorëzoi, që të kryqëzohet.

27:27 Atëherë ushtarët e guvernatorit, mbasi e çuan Jezusin në pretoriumin e guvernatorit, mblodhën rreth tij gjithë kohortën.

27:28 Dhe, pasi e zhveshën, i hodhën mbi trup një mantel të kuq.

27:29 Dhe i thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë; dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e përqeshnin duke thënë: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!“.

27:30 Pastaj e pështynë, ia morën kallamin dhe me të i binin në kokë.

27:31 Dhe, mbasi e përqeshën, ia hoqën mantelin dhe e veshën me rrobat e tij; dhe e çuan për ta kryqëzuar.

Krqëzimi

27:32 Dhe duke dalë, takuan një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbartë kryqin e Jezusit.

27:33 Dhe, kur arritën në vendin që quhej Golgota, domethënë "Vendi i kafkës",

27:34 i dhanë të pijë uthull të përzier me vrer; por ai, mbasi e provoi, nuk deshi ta pinte.

27:35 Mbasi e kryqëzuan, i ndanë me short rrobat e tij, që të përmbushej ç`ishte thënë nga profeti: “I ndanë ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short mbi tunikën time“.

27:36 Pastaj u ulën dhe e ruanin.

27:37 Përmbi krye të tij, i vunë gjithashtu motivacionin e shkruar të dënimit të tij: “KY ÉSHTÉ JEZUSI, MBRETI I JUDENJVE“.

27:38 Atëhere u kryqëzuan bashkë me të dy cuba, njeri në të djathtën dhe tjetri në të majtën.

27:39 Dhe ata që kalonin andej e fyenin duke tundur kokën,

27:40 dhe duke thënë: “Ti që e shkatërron tempullin dhe e rindërton për tri ditë, shpëto vetveten; në qoftë se je Biri i Perëndisë, zbrit nga kryqi!“.

27:41 Po ashtu, edhe krerët e priftërinjve, bashkë me skribët dhe me pleqtë, duke e tallur, i thonin:

27:42 “Ai i shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të shpëtojë vetveten; në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi dhe ne do të besojmë në të;

27:43 ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në qoftë se e do me të vërtetë, sepse ka thënë: "Unë jam Biri i Perëndisë"“.

27:44 Po ashtu e fyenin edhe cubat që ishin kryqëzuar me të.

27:45 Që nga ora gjashtë deri në orën nëntë errësira e mbuloi gjithë vendin.

27:46 Rreth orës nëntë, Jezusi briti me zë të lartë duke thënë: “Eli, Eli, lama sabaktani?“. Domethënë: “Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?“.

27:47 Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thanë: “Ky po thërret Elian“.

27:48 Dhe në atë çast një nga ata vrapoi, mori një sfungjer, e zhyti në uthull dhe, mbasi e vuri në majë të një kallami, ia dha për ta pirë.

27:49 Por të tjerët thonin: “Lëre, të shohim në se do të vijë Elia për ta shpëtuar“.

27:50 Dhe Jezusi bërtiti edhe një herë me zë të lartë dhe dha frymë.

27:51 Dhe ja, veli i tempullit u shqye në dy pjesë, nga maja e deri në fund; toka u drodh dhe shkëmbinjtë u çanë;

27:52 varret u hapën dhe shumë trupa të të shenjtëve që flinin u ringjallën;

27:53 dhe, të dalë nga varret mbas ringjalljes së Jezusit, hynë në qytetin e shenjtë dhe iu shfaqën shumëkujt.

27:54 Tani centurioni dhe ata që bashkë me të ruanin Jezusin, kur panë tërmetin dhe ngjarjet e tjera, u trembën shumë dhe thanë: “Me të vërtetë ky ishte Biri i Perëndisë!“.

27:55 Ishin aty edhe shumë gra që vërenin nga larg; ato e kishin ndjekur Jezusin që nga Galilea për t`i shërbyer;

27:56 midis tyre ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe e Ioseut; dhe nëna e bijve të Zebedeut.

Varrimi i Jezusit

27:57 Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i cili ishte edhe vet dishepull i Jezusit.

27:58 Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t`ia dorëzonin trupin.

27:59 Dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështolli me një pëlhurë të pastër,

27:60 dhe e vendosi në varrin e vet të ri, që ai kishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit dhe u largua.

27:61 Dhe Maria Magdalena dhe Maria tjetër rrinin aty, ulur përballë varrit.

27:62 Dhe të nesërmen, që ishte mbas ditës së Përgatitjes, krerët e priftërinjve dhe farisenjtë u mblodhën te Pilati,

27:63 duke thënë: “Zot, na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha: "Pas tri ditësh unë do të ringjallem".

27:64 Prandaj urdhëro që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vijnë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin dhe pastaj t`i thonë popullit: "U ringjall së vdekuri"; kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari“.

27:65 Por Pilati u tha atyre: “Rojen e keni; shkoni dhe e siguroni varrin, si t`ju duket më mirë“.

27:66 Dhe ata, pra, shkuan dhe e siguruan varrin dhe, përveç rojës, vulosën gurin.

[previous][next]