Libra


Libra të krishterë falas

Kërkoni libra të krishterë falas në formatin PDF. Librat PDF në këtë faqe janë për t’u shkarkuar, për studim në fushat e teologjisë, trinisë, doktrinës, Biblës, jetës së krishterë, familjes e shumë më tepër.

Mesha - Zbulimi i misterit
Mesha - Zbulimi i misterit » Lexo këtu
Mesha - Zbulimi i misterit (James McCarthy).pdf
Versioni: 2012
3.6 MiB
1223 shkarkime
Hollësi
Falja e mëkateve
Falja e mëkateve » Lexo këtu
Falja e mekateve (George Sturm).pdf
Versioni: © Asambleja Biblike 2004
466.4 KiB
1566 shkarkime
Hollësi
Historia e Kainit dhe Abelit
Historia e Kainit dhe Abelit » Lexo këtu
Historia e Kainit dhe Abelit (Carl Knott).pdf
Versioni: © Asambleja Biblike 2004
116.1 KiB
1943 shkarkime
Hollësi
Ja dallimi
Ja dallimi » Lexo këtu
Ja Dallimi (William MacDonald).pdf
Versioni: 1997
357.9 KiB
1551 shkarkime
Hollësi
Le t'ju prezantoj me Biblën!
Le t'ju prezantoj me Biblën! » Lexo këtu
Le Tju Prezantoj me Biblen (William MacDonald).pdf
Versioni: 1995
123.6 KiB
1406 shkarkime
Hollësi