Libra

[no_toc]Libra të krishterë falas

Kërkoni libra të krishterë falas në formatin PDF. Librat PDF në këtë faqe janë për t’u shkarkuar, për studim në fushat e teologjisë, trinisë, doktrinës, Biblës, jetës së krishterë, familjes e shumë më tepër.


Krishterim i pastër, i paholluar William MacDonald

Manuali i Dishepullit

Islami, Izraeli & Kombet
Dave Hunt

Dita e Gjykimit!

Shtrembërimi kalvinist i Perëndisë, Dave Hunt

Çfarë dashurie është kjo?

Një libër me përsiatje gjallëruese William MacDonald

Çdo ditë me radhë