Çdo ditë me radhë

Kjo është mënyra si duhet ta jetoni jetën – ‘Çdo ditë me radhë’. Por ajo që e bën tërë ndryshimin është se si e jetoni çdo ditë.

Nuk ka mënyrë më të mirë për ta filluar dhe mbyllur ditën se me një pjesë inkurajuese nga Fjala e Perëndisë. Çdo meditim i përditshëm është veç sa një faqe, por me çdo shkrim nga Bibla i paraqitur në një mënyrë të freskët, William MacDonad e nxit zemrën tuaj drejt përkushtimit praktik për Zotin.

Një mënyrë për t’u siguruar që ditët tona mbi tokë kanë vlerë për Perëndinë është ta mbushim mendjen dhe zemrën tonë me “Fjalën e rrënjosur” që të mund të rritemi me anë të saj.

Ky devocional është i mbushur me përsiatje gjallëruese mbi vargjet e Biblës nga shkrimet e freskëta dhe që e lartësojnë Krishtin nga autori William MacDonald. Këto lexime devocionale nuk kanë si qëllim të zëvendësojnë leximin e Fjalës, por të stimulojnë të menduarit tuaj në Shkrimin e Shenjtë dhe, me hirin e Perëndisë, t’ju ndihmojnë që ta zbatoni të vërtetën në ecjen tuaj të përditshme.


JANAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

SHKURT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

MARS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

PRILL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30

MAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

QERSHOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30

KORRIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

GUSHT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

SHTATOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30

TETOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

NËNTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30  

DHJETOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31