Gjoni 13

SHKRIMI I SHENJTË—PËRKTHIMI DIODATI I RI

Jezusi u lan këmbët dishepujve të tij

13:1 Por përpara festës së Pashkës, Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund.

13:2 Dhe, kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në zemër Judë Iskariotit, birit të Simonit, ta tradhtonte,

13:3 Jezusi, duke ditur se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe se ai kishte dalë nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej,

13:4 u ngrit nga darka dhe hoqi rrobat e tij, mori një peshqir dhe u ngjesh.

13:5 Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t`ua fshijnte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur.

13:6 Erdhi, pra, te Simon Pjetri. Dhe ai i tha: “Zot, ti të m`i lash këmbët mua?“.

13:7 Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Atë që po bëj unë, ti tani nuk e kupton, por do ta kuptosh mbas kësaj“.

13:8 Pjetri i tha: “Ti kurrë nuk do të m`i lash këmbët“. Jezusi iu përgjigi: “Po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua“.

13:9 Simon Pjetri i tha: “Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart dhe kokën“.

13:10 Jezusi i tha: “Ai që është i larë, s`ka nevojë veçse të lajë këmbët dhe është krejt i pastër; edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë“.

13:11 Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: “Nuk jeni të gjithë të pastër“.

13:12 Kështu, mbasi ua lau këmbët, mori përsëri rrobat e tij, zuri vend rishtas në tryezë dhe u tha atyre: “A e kuptoni këtë që ju kam bërë?

13:13 Ju më quani Mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam.

13:14 Në qoftë se unë, Zoti dhe Mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet t`i lani këmbët njëri-tjetrit.

13:15 Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.

13:16 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Shërbëtori nuk është më i madh se padroni i tij, as i dërguari më i madh se ai që e ka dërguar.

13:17 Po t`i dini këto gjëra, të lumur jeni ju nëse do t`i bëni.

13:18 Nuk po flas për ju të gjithë; unë i njoh ata që kam zgjedhur, por duhet të përmbushet ky Shkrim: "Ai që ha bukën me mua, ka ngritur thembrën kundër meje".

13:19 Po ju them që tani, para se të ndodhë, që, kur të ketë ndodhur, të besoni se unë jam Krishti.

13:20 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua; dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar“.

Jezusi zbulon tradhtinë e Judës

13:21 Mbasi i tha këto fjalë, Jezusi, u trondit në frymë, dhe dëshmoi e tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më tradhtojë“.

13:22 Atëherë dishepujt u panë njëri me tjetrin, por nuk arrinin të kuptonin për kë po fliste.

13:23 Por një nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e donte, ishte mbështetur te kraharori i Jezusit.

13:24 Atëherë Simon Pjetri i bëri shenjë të pyeste kush ishte ai për të cilin foli.

13:25 Dhe ai dishepull, duke u përkulur mbi kraharorin e Jezusit, e pyeti: “Zot, kush është?“.

13:26 Jezusi u përgjigj: “Éshtë ai të cilit do t`i jap kafshatën, pasi ta kem ngjyer“. Dhe e ngjeu kafshatën e ia dha Judë Iskariotit, birit të Simonit.

13:27 Dhe pas kafshatës, Satani hyri në të. Atëherë Jezusi i tha: “Ç`ke për të bërë, bëje shpejt!“.

13:28 Por asnjë nga ata që ishin në tryezë nuk e mori vesh pse ai e tha këtë.

13:29 Disa në fakt mendonin se, duke qenë se Juda e mbante qesen, Jezusi i kishte thënë: “Bli gjërat që na duhen për festën“; ose që t`u jepte diçka të varfërve.

13:30 Ai, pra, mori kafshatën dhe doli menjëherë. Ishte natë.

Shkaqet e nisjes së tij

13:31 Kur doli ai, Jezusi tha: “Tani Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia është përlëvduar në të.

13:32 Në qoftë se Perëndia është përlëvduar në të, Perëndia do ta përlëvdojë edhe në vetvete dhe do ta përlëvdojë menjëherë.

13:33 Djema, edhe për pak kohë jam me ju; ju do të më kërkoni, por ashtu siç u kam thënë Judenjve: "Atje ku po shkoj unë ju nuk mund të vini". Kështu tani po ju them edhe juve.

13:34 Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri-tjetrin.

13:35 Prej kësaj do t`ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin“.

13:36 Simon Pjetri i tha: “Zot, ku po shkon?“. Jezusi iu përgjigj: “Atje ku po shkoj unë, ti nuk mund të më ndjekësh tani; por më vonë do të më ndjekësh“.

13:37 Pjetri i tha: “Zot, pse nuk të ndiqkam dot tani? Unë do të jap jetën time për ty!“.

13:38 Jezusi iu përgjigj: “Ti do ta japësh jetën tënde për mua? Në të vërtetë, në të vërtetë po të them: gjeli nuk do të këndojë, para se ti të më kesh mohuar tri herë!“.

[previous][next]