Zanafilla 1

SHKRIMI I SHENJTË—PËRKTHIMI I RI 2023


1:1 Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën.

1:2 Dhe toka ishte pa formë dhe e zbrazët; dhe errësira qe mbi sipërfaqen e humnerës. Dhe Fryma e Perëndisë lëvizte mbi sipërfaqen e ujërave.

1:3 Dhe Perëndia tha: “U bëftë drita: dhe qe drita”.

1:4 Dhe Perëndia e pa dritën, se ishte e mirë: dhe Perëndia e ndau dritën nga errësira.

1:5 Dhe Perëndia e quajti dritën Ditë dhe errësirën e quajti Natë. Dhe mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e parë.

1:6 ¶ Dhe Perëndia tha: “Le të jetë një kupë në mes të ujërave dhe le të ndajë ujërat nga ujërat”.

1:7 Dhe Perëndia bëri kupën dhe ndau ujërat që ishin nën kupën nga ujërat që ishin mbi kupën: dhe kështu qe.

1:8 Dhe Perëndia e quajti kupën Qiell. Dhe mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e dytë.

1:9 ¶ Dhe Perëndia tha: “Ujërat që janë nën qiellin le të grumbullohen bashkë në një vend të vetëm dhe le të shfaqet tera”; dhe kështu qe.

1:10 Dhe Perëndia e quajti terën Tokë; dhe grumbullimin bashkë të ujërave e quajti Dete: dhe Perëndia pa se kjo ishte e mirë.

1:11 Dhe Perëndia tha: “Le të lëshojë toka bimësi, barishte që japin farën dhe drurë frutorë mbi tokë që japin frutën sipas llojit të tyre, që kanë farën brenda tyre”: dhe kështu qe.

1:12 Dhe toka nxori bimësinë dhe barishtet dhanë farën sipas llojit të tyre dhe drurët frutorë dhanë frutën sipas llojit të tyre, që kishin farën brenda tyre, sipas llojit të tyre: dhe Perëndia pa se kjo ishte e mirë.

1:13 Dhe mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e tretë.

1:14 ¶  Dhe Perëndia tha: “Le të ketë drita në kupën e qiellit për të ndarë ditën nga nata; dhe le të jenë si shenja dhe për stinët dhe për ditët e vitet:

1:15 dhe le të jenë si drita në kupën e qiellit për të ndriçuar mbi tokë”: dhe kështu qe.

1:16 Dhe Perëndia bëri dy drita të mëdha; dritën e madhe për të qeverisur ditën dhe dritën e vogël për të qeverisur natën: ai bëri edhe yjet.

1:17 Dhe Perëndia i vendosi në kupën e qiellit për të ndriçuar mbi tokë,

1:18 dhe për të qeverisur mbi ditën e mbi natën dhe për të ndarë dritën nga errësira: dhe Perëndia pa se kjo ishte e mirë.

1:19 Dhe mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e katërt.

1:20 Dhe Perëndia tha: “Ujërat le të gëlojnë qeniet e gjalla dhe shpendët të fluturojë mbi tokën në sipërfaqen e kupës së qiellit”.

1:21 Dhe Perëndia krijoi përbindëshat e mëdhenj të detit dhe çdo qenie të gjallë që lëviz, që ujërat gëluan, sipas llojit të tyre dhe çdo shpend me krahë sipas llojit të vet: dhe Perëndia pa se kjo ishte e mirë.

1:22 Dhe Perëndia i bekoi ata, duke thënë: “Jini të frytshëm dhe shumohuni dhe mbushni ujërat në dete dhe shpendët të shumohen në tokë”.

1:23 Dhe mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e pestë.

1:24 ¶ Dhe Perëndia tha: “Toka le të nxjerrë qeniet e gjalla sipas llojit të tyre, kafshët dhe zvarranikët dhe bishat e tokës sipas llojit të tyre: dhe kështu qe”.

1:25 Dhe Perëndia bëri bishat e tokës sipas llojit të tyre dhe kafshët sipas llojit të tyre dhe çdo gjë që zvarritet mbi tokë sipas llojit të tyre: dhe Perëndia pa se kjo ishte e mirë.

1:26 ¶ Dhe Perëndia tha: “Le ta bëjmë ne njeriun sipas shëmbëllimit tonë, sipas ngjasimit tonë: dhe le të ketë sundim mbi peshqit e detit dhe mbi shpendët e qiellit dhe mbi kafshët dhe mbi tërë tokën dhe mbi çdo zvarranik që zvarritet mbi tokë”.

1:27 Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëllimit të tij, e krijoi atë në shëmbëllimin e Perëndisë; i krijoi ata mashkull e femër.

1:28 Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: “Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë”.

1:29 Dhe Perëndia tha: “Ja unë po ju jap çdo bar që lëshon farë mbi sipërfaqen e mbarë tokës dhe çdo pemë të ketë fruta që përmbajnë farë; kjo do t`ju shërbejë si ushqim.

1:30 Dhe çdo kafshe të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo bar të gjelbër si ushqim”. Dhe kështu u bë.

1:31 Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë.

[previous][next]