Marku 15

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Jezusi përpara Pilatit

15:1 Dhe herët në mëngjes krerët e priftërinjve me pleqtë, skribët dhe gjithë sinedrit bënin këshill, e lidhën Jezusin e çuan jashtë e ia dorëzuan Pilatit.

15:2 Dhe Pilati e pyeti: “A je ti mbreti i Judenjve?“. Dhe ai, duke u përgjigjur, i tha: “Ti e thua!“.

15:3 Dhe krerët e priftërinjve e akuzonin për shumë gjëra; por ai nuk përgjigjej aspak.

15:4 Pilati e pyeti përsëri, duke thënë: “Nuk po përgjigjesh fare? Shih për sa gjëra të akuzojnë!“.

15:5 Por Jezusi nuk u përgjigj më asgjë, aq sa Pilati mbeti i çuditur.

15:6 Dhe në çdo festë ishte zakon t`u lëshohej atyre një i burgosur, këdo që ata do kërkonin.

15:7 Por ishte në burg një njeri që quhej Baraba, bashkë me shokë të tjerë rebelë, të cilët kishin bërë një vrasje gjatë një kryengritjeje.

15:8 Dhe turma, duke bërtitur, filloi të kërkojë që të bënte ashtu siç kishte vepruar gjithnjë për ta.

15:9 Atëherë Pilati iu përgjigj atyre duke thënë: “A doni t`ju liroj mbretin e Judenjve?“.

15:10 Sepse e dinte që krerët e priftërinjve ia kishin dorëzuar nga smira.

15:11 Por krerët e priftërinjve e nxitën turmën që të kërkojë që t`u lironte atyre Barabanë.

15:12 Dhe Pilati e mori përsëri fjalën dhe u tha atyre: “Çfarë doni, pra, të bëj me atë që ju e quani mbret të Judenjve?“.

15:13 Dhe ata bërtitën përsëri: “Kryqëzoje!“.

15:14 Dhe Pilati u tha atyre: “Po ç`të keqe ka bërë?“. Atëherë ata bërtitën edhe më fort: “Kryqëzoje!“.

15:15 Prandaj Pilati, duke dashur ta kënaqë turmën, ua lëshoi Barabanë. Dhe, mbasi e fshikulluan Jezusin, ua dorëzoi atyre që të kryqëzohej.

15:16 Atëherë ushtarët e çuan Jezusin në oborrin e brendshëm domëthënë në pretorium, dhe mblodhën gjithë kohortën.

15:17 E veshën në purpur dhe, si thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye.

15:18 Pastaj nisën ta përshëndesin duke i thënë: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!“.

15:19 Dhe e goditnin në krye me një kallam, e pështynin dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e adhuronin.

15:20 Pasi e tallën, ia hoqen purpurën, e veshën me rrobat e tij dhe e nxorën jashtë për ta kryqëzuar.

Kryqëzimi

15:21 Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe i Rufit, që ta mbante kryqin e tij.

15:22 Pastaj e çuan Jezusin në vendin të quajtur Golgota, që do të thotë: "Vendi i Kafkës".

15:23 I dhanë të pijë verë të përzier me mirrë, por ai nuk e mori.

15:24 Dhe, pasi e kryqëzuan, i ndanë rrobat e tij duke hedhur short, për të ditur çfarë do t`i binte secilit.

15:25 Ishte ora e tretë kur e kryqëzuan.

15:26 Dhe mbishkrimi që tregonte shkakun e dënimit, i cili ishte vënë përmbi të, thoshte: "Mbreti i Judenjve".

15:27 Bashkë me të kryqëzuan edhe dy vjedhës, njërin në të djathtën e tij dhe tjetrin në të majtën e tij.

15:28 Kështu u përmbush Shkrimi që thotë: “Ai u përfshi ndër keqbërësit“.

15:29 Dhe ata që kalonin aty afër e fyenin, duke tundur kokën, dhe duke thënë: “Hej, ti që e shkatërron tempullin dhe e rindërton në tre ditë,

15:30 shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!“.

15:31 Po ashtu edhe krerët e priftërinjve me skribët, duke e tallur, i thoshnin njeri tjetrit: “Të tjerët i shpëtoi, por veten s`mund ta shpëtojë.

15:32 Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi që ta shohim dhe ta besojmë“. Edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të, e fyenin atë.

15:33 Pastaj, kur erdhi e gjashta orë, errësira e mbuloi gjithë vendin deri në të nëntën orë.

15:34 Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: “Eloi, Eloi; lama sabaktani?“, që e përkthyer do të thotë: “Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?“.

15:35 Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thoshnin: “Ja, ai po thërret Elian!“.

15:36 Atëherë një prej tyre erdhi me vrap, e zhyti një sfungjer në uthull dhe, mbasi e vuri në një kallam, ia dha të pijë, duke thënë: “Lëreni; të shohim nëse vjen Elia që ta zbresë poshtë“.

15:37 Por Jezusi, si lëshoi një britmë të madhe, dha frymën.

15:38 Atëherë veli i tempullit u ça më dysh nga maja deri në fund.

15:39 Dhe centurioni që qëndronte përballë Jezusit, kur pa se, pasi Jezusi bërtiti ashtu, kishte dhënë shpirt, tha: “Me të vërtetë ky njeri ishte Biri i Perëndisë!“.

15:40 Aty ishin gjithashtu edhe gra që shikonin nga larg; midis tyre ishin Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit të vogël të Joses dhe Salomeja,

15:41 të cilat e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur ishte në Galile; dhe kishte edhe shumë të tjera që ishin ngjitur bashkë me të në Jeruzalem.

Varrimi

15:42 Pastaj, u afrua tashmë mbrëmja, sepse ishte Përgatitja, domethënë vigjilja e së shtunës,

15:43 Jozefi nga Arimatea, një këshilltar i respektuar, i cili priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë, me guxim hyri te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit.

15:44 Dhe Pilati u çudit që tashmë kishte vdekur. Dhe thirri centurionin dhe e pyeti nëse kishte vdekur prej shumë kohe.

15:45 Dhe si u sigurua nga centurioni, ia la trupin Jozefit.

15:46 Ky, mbasi bleu një çarçaf, e zbriti Jezusin nga kryqi, e mbështolli në çarçaf dhe e vuri në një varr që ishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur para hyrjes së varrit.

15:47 Dhe Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Joses, vërenin ku e vunë.