Ajo u shpjegon zonjave të oborrit mënyrën e papritur me të cilën u çua në pallat (Kantiku i Kantikëve 6:11-13)

6:11,12 Shulamitja shmang uverturat e Salomonit me një shpjegim të zymtë, mbase se si qerret e mbretit mbërritën ndërsa ajo ishte në fushë duke kontrolluar frutat dhe kopshtin e arrave. Interesi i menjëhershëm i mbretit, duke e marrë në pallat në Jerusalem, nuk kishte të bënte me planin apo dëshirën e saj. 6:13 Ndërsa ajo fillon të largohet, qoftë Salomoni, qoftë bijat e Jerusalemit apo miqtë e tij, e thërrasin për një shikim tjetër të bukurisë së saj. Por ajo pyet pse duan ata të shikojnë dikë të zakonshme si ajo. Rreshti i fundit në këtë varg është i vështirë. Dy grupet (hebraisht Mahanaim) për të cilat flet shulamitja mund të jetë një kërcim në të cilin dy grupe kërcimtarësh lëvizen brenda e jashtë njëri-tjetrit.
[previous][next]