Çfarë do të thotë të jesh si Kali ose Mushka??

«Mos u bëni si kali dhe si mushka» (Psa. 32:9). Më duket mua se kali dhe mushka përshkruajnë dy qëndrime të gabuara që mund të kemi kur jemi duke kërkuar udhëheqjen e Zotit. Kali dëshiron që të mësyjë përpara; mushka dëshiron që të mbetet pas. Kali priret që të jetë i paduruar, energjik dhe i rrëmbyer. Mushka, nga ana tjetër, …

Si të aftësohemi për të patur vetkontroll?

«Fryti i Frymës është […] vetëpërmbajtja…» (Gal. 5:23). Përkthimi i parapëlqyer i këtij fryti të fundit të Frymës është vetëkontrolli. Vetëpërmbajtja ka patur të bëjë kryesisht me kufizimin e përdorimit të pijeve dehëse. Vetëkontrolli mbart mendimin e të qenit i matur ose i përkorë në çdo fushë të jetës. Përmes fuqisë së Frymës së Shenjtë, besimtari aftësohet që të ushtrojë …

Karakteristikat e butësisë

«Fryti i Frymës është […] butësia…» (Gal. 5:23). Kur mendojmë për butësinë, ne priremi të mendojmë për Kaspar Milketostin (Caspar Milquetoast), karakterin komik që ishte mishërim i ndrojtjes dhe dobësisë. Por ky fryt i Frymës është diçka shumë ndryshe. Ai vjen nga një fuqi e mbinatyrshme, jo nga dobësia. Ai i referohet së pari nënshtrimit të përzemërt të një besimtari …

Besnikëria në jetën praktike

«Fryti i Frymës është […] besimi…» (Gal. 5:22). Ky fryt i Frymës është kuptuar përgjithësisht si besnikëri. Ky nuk është besimi që shpëton, as besimi që ushtrojmë përditë në Perëndinë (edhe pse mund ta përfshijë atë). Për më tepër është besnikëria dhe besueshmëria në marrëdhëniet që kemi me Zotin dhe njëri-tjetrin. Dikush e ka përkufizuar atë si të jesh «besnik …

Dashuri jo prej kësaj bote

«Fryti i Frymës është dashuria…» (Gal. 5:22) Fraza «fryti i Frymës» na mëson që në fillim se virtytet që pasojnë mund të prodhohen vetëm nga Fryma e Shenjtë. Një njeri jo i konvertuar është i paaftë për të shfaqur ndonjë nga këto cilësi të hirshme. Madje edhe një besimtar i vërtetë është i pafuqi për t’i shfaqur këto me forcën …

Nëse gjithçka varet nga Perëndia, përse duhet të punojmë atëherë?

«Ai do t’i shkatërrojë […] që ti t’i përzësh dhe t’i shkatërrosh» (Ligji i Perterire 9:3, NASB) Në të gjitha marrëdhëniet e Perëndisë me njerëzimin, kemi një kombinim të çuditshëm të hyjnores dhe njerëzores. Le të marrim Biblën, për shembull. Kemi Autorin hyjnor dhe kemi autorët njerëzorë, të cilët shkruan të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. Për sa i përket …