Disa pika të një martesë të shëndetshëme

«Lidhja martesore përbën strumbullarin e sistemit shoqëror të kombeve. Morali publik i një populli dhe lumturia private e familjeve që përbëjnë një popull, janë të përfshira fort në të gjithë çështjen e ligjit të martesës…». «Të lumtur janë atë, të cilët në lidhje me martesën zbatojnë tre rregulla. E para është që të martohen vetëm në Zotin dhe mbasi të …