Nëse gjithçka varet nga Perëndia, përse duhet të punojmë atëherë?

«Ai do t’i shkatërrojë […] që ti t’i përzësh dhe t’i shkatërrosh» (Ligji i Perterire 9:3, NASB) Në të gjitha marrëdhëniet e Perëndisë me njerëzimin, kemi një kombinim të çuditshëm të hyjnores dhe njerëzores. Le të marrim Biblën, për shembull. Kemi Autorin hyjnor dhe kemi autorët njerëzorë, të cilët shkruan të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. Për sa i përket …

Kërkimi për akreditim njerëzor, godet fortë jetën e besimit

«Si mund të besoni ju, ju që ia merrni lavdinë njëri-tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë që vjen vetëm nga Perëndia» (Gjoni 5:44). Me këto fjalë Zoti ynë tregon se ne nuk mund të kërkojmë në të njëjtën kohë aprovimin e njeriut dhe miratimin e Perëndisë. Gjithashtu ai pohon se kur i futemi kërkimit për akreditim njerëzor, ne i japim një …

Masa e fitoreve do të varet nga masa e besimit

«U bëftë sipas besimit tuaj» (Mt. 9:29) Kur Jezusi i pyeti dy të verbrit nëse besonin se Ai ishte në gjendje t’u kthente shikimin, ata iu përgjigjën se besonin. Kur i preku sytë e tyre, Ai tha: «U bëftë sipas besimit tuaj» dhe atyre iu hapën sytë. Do të ishte kollaj që të nxirrnim prej kësaj përfundimin se nëse kemi …

Disa pika të një martesë të shëndetshëme

«Lidhja martesore përbën strumbullarin e sistemit shoqëror të kombeve. Morali publik i një populli dhe lumturia private e familjeve që përbëjnë një popull, janë të përfshira fort në të gjithë çështjen e ligjit të martesës…». «Të lumtur janë atë, të cilët në lidhje me martesën zbatojnë tre rregulla. E para është që të martohen vetëm në Zotin dhe mbasi të …