Duke kërkuar përsosmërine dhe duke humbur bekimin e asaj që kemi

«Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar» (Fjalet e Urta 14:13) Asgjë nuk është e përsosur në këtë jetë. Çdo qeshje është e përzier me dhimbje. Çdo diamant ka një defekt. Çdo person ka të paktën një të metë në karakter. Në tërë jetën ka një krimb brenda mollës. Është mirë që të jesh idealist; Perëndia ka vendosur …

Kur pret për kushte të kënaqshme që ti shërbejmë Perëndisë

«Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi” (Veprat e Apostujve 4:29). Kur të krishterët e hershëm po kalonin përndjekje, ata nuk pritën që rrethanat e tyre të ndryshonin. Madje ata e lavdëruan Perëndinë në këto rrethana. Shumë shpesh ne dështojmë që të ndjekim shembullin e tyre. Ne e …

Si adhuron një adhurues i vërtetë?

«…as mbi këtë mal, as në Jerusalem» (Gjoni 4:21). Për samaritanët, qendra e adhurimit ishte në malin Gerizim. Për judenjtë, Jerusalemi ishte vendi mbi tokë ku Perëndia kishte vendosur Emrin e Tij. Por Jezusi i lajmëroi gruas nga Samaria një rend të ri: «…vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në …

Të pushosh mbi veprën e përfunduar të Krishtit.

«Dhe unë them: Ecni sipas Frymës…» (Gal. 5:16). Çfarë përfshihet saktësisht në ecjen sipas Frymës? Në fakt, nuk është aq e ndërlikuar dhe jopraktike sa priren ta mendojnë disa. Ja se si mund të jetë ecja e një dite sipas Frymës! Së pari, ju e filloi ditën me lutje. Ju rrëfeni çdo mëkat të njohur në jetën tuaj; kjo ju …

Ne duhet t’i vendosim në zemër fjalët e Shpëtimtarit: «Mos ia ndaloni».

«Kush nuk është kundër nesh është me ne» (Luka 9:49, 50). Në fillim kjo duke si një kontradiktë e prerë e vargut të mëparshëm, por nuk ka asnjë kontradiktë. Atje Shpëtimtari po u fliste farisenjve mosbesues dhe po u thoshte: «Nëse ju nuk jeni me Mua, ju jeni kundër Meje». Por këtu kemi të bëjmë me një çështje tjetër. Dishepujt …

A është gjykimi sipas vullnetit të Perëndisë?

«Mos gjykoni, që të mos gjykoheni» (Mt. 7:1). Ata njerëz që dinë pak rreth Biblës e dinë shpesh këtë varg dhe e përdorin në një mënyrë tepër të çuditshme. Edhe kur dikush kritikohet për ligësi të madhe, me një zë të mbytur dhe në mënyrë fetare thonë: «Mos gjykoni, që të mos gjykoheni». Me fjalë të tjera, ata e përdorin …