Zhgënjimet e përpjekjeve në mish

«Në fakt unë e di se në mua (domethënë në mishin tim) nuk banon asgjë e mirë» (Rom. 7:18). Nëse një besimtar i ri e mëson herët këtë mësim në jetën e tij të krishterë, ai do ta ruajë veten nga një botë problemesh më vonë. Bibla mëson se nuk ka ASGJË TË MIRË në natyrën tonë të vjetër, të …

Të kënaqësh syrin e Perëndisë

«Për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe…» (Gjyqtaret 7:2). Gjithkush prej nesh ka një dëshirë të fshehtë për numra dhe një prirje për ta gjykuar suksesin me statistika. Ekziston njëfarë turpi për grupet e vogla, ndërsa grupet e mëdha fitojnë vëmendjen dhe respekt. Cili duhet të jetë qëndrimi ynë në këtë fushë? Numrat e mëdha nuk …

Të shohësh përtej së jashtmes

«Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë!» (Gjoni 7:24). Një nga brishtësitë [mëkatet] më të rrënjosura të njerëzimit të rënë [në mëkat] është prirja e vazhdueshme për të gjykuar sipas pamjes. Ne e gjykojmë dikë sipas pamjes së tij. Ne e gjykojmë një makinë të përdorur nga trupi i saj. Ne e gjykojmë një libër nga kapaku …

Në gjurmët e Jezusit

«Me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten» (Filipianeve 2:3b). Ta çmosh tjetrin më shumë se vetveten është kundër natyrës; natyra njerëzore e rënë [në mëkat] rebelohet para një goditjeje të tillë që i bëhet egos së saj. Është e pamundur nga ana njerëzore; ne nuk e kemi në vetvete fuqinë për të jetuar një jetë të botës …

Një vit i ri, një freskim përkushtimi

«Ky muaj do të jetë për ju muaji më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaji i parë i vitit» (Eksodi 12:2). Vendimet e Vitit të Ri janë të mira, por edhe të brishta, domethënë, ato thyhen lehtë. Lutjet e Vitit të Ri janë më të mira; ato ngjiten para fronit të Perëndisë dhe vënë në lëvizje rrota që …

Të tjerët munden … ti jo!

Nëse Perëndia të ka thirrur për të qenë vërtet si Jezusi ai do të të drejtojë në një jetë kryqëzimi dhe përulësie, dhe do të të japë kaq shumë kërkesa bindjeje sa që ti nuk do të jesh në gjendje të ndjekësh njerëzit e tjerë, të matësh veten me të krishterët e tjerë, dhe në shumë mënyra ai do të …