Sa i fortë është durimi juaj?

«Fryti i Frymës është […] durimi…» (Gal. 5:22). Durimi është virtyti që u bën ballë me durim dhe madje me fitore shqetësimeve të jetës. Ndonëse mund t’i referohet reagimit të duruar ndaj rrethanave të pafavorshme, ajo i referohet zakonisht qëndresës së mëshirshme ndaj provokimeve të njerëzve. Perëndia është i durueshëm me njeriun. Mendo për një çast për ligësinë e madhe …

A nuk ka vendosur Perëndia një mbrojtje rreth besimtarit?!

«Nuk janë vallë dymbëdhjetë, orët e ditës» (Gjoni 11:9) Kur Jezusi sugjeroi që të ktheheshin në Jude, dishepujt u tmerruan. Judenjtë ishin përpjekur për ta vrarë Atë me gurë përpara pak kohe dhe tani ai po fliste për një vizitë kthimi. Si përgjigje ndaj frikës së dishepujve, Jezusi tha: «Nuk janë vallë dymbëdhjetë, orët e ditës». Në pamje të parë …

Nëse gjithçka varet nga Perëndia, përse duhet të punojmë atëherë?

«Ai do t’i shkatërrojë […] që ti t’i përzësh dhe t’i shkatërrosh» (Ligji i Perterire 9:3, NASB) Në të gjitha marrëdhëniet e Perëndisë me njerëzimin, kemi një kombinim të çuditshëm të hyjnores dhe njerëzores. Le të marrim Biblën, për shembull. Kemi Autorin hyjnor dhe kemi autorët njerëzorë, të cilët shkruan të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. Për sa i përket …

A mundet të më përdorë Zoti mua që “skam asnjë aftësi”?

«Por Perëndia ka zgjedhur […] gjërat e dobëta të botës për të turpëruar të fortët» (1 e Korintasve 1:27). Nëse një karpentier mund të përdorë mbeturina, orendi të vjetra dhe të bëjë një orendi të shkëlqyer, kjo do t’i japë më shumë pikë nëse ai do të përdorte vetëm materialet më të mira. Kështu, kur Perëndia përdor gjëra që janë …

A jemi një shëmbull për tu ndjekur?

«Adami[t] […] i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij» (Zanafilla 5:3). Është një fakt bazë i jetës fizike që ne lindim fëmijë që na përngjajnë, sipas shëmbëlltyrës sonë. Adamit i lindi një bir që i përngjiste, dhe i vuri emrin Seth. Kur njerëzit e panë Sethin ka mundësi që ata thanë atë që njerëzit …

Përse të ka pajisur Perëndia??

«Për pajisjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit» (Efesianeve 4:12, NASB) Mprehtësi revolucionare! Dhuntitë në Efesianëve 4 janë dhënë për të përsosur shenjtorët për veprën e shërbimit. Posa shenjtori mund të vazhdojë punën, dhuntia mund të ecë përpara. Kjo do të thotë se suksesi në veprën e krishterë është që të punosh për veten në kohën më të shkurtër të …