Çfarë do të thotë të jesh si Kali ose Mushka??

«Mos u bëni si kali dhe si mushka» (Psa. 32:9). Më duket mua se kali dhe mushka përshkruajnë dy qëndrime të gabuara që mund të kemi kur jemi duke kërkuar udhëheqjen e Zotit. Kali dëshiron që të mësyjë përpara; mushka dëshiron që të mbetet pas. Kali priret që të jetë i paduruar, energjik dhe i rrëmbyer. Mushka, nga ana tjetër, …

Kur do na zbulohet më tepër?

«Unë po ju them se atij që ka, do t’i jepet; por atij që s’ka do t’i hiqet edhe ajo që ka» (Luka 19:26). Fjala «ka» në fillim të këtij vargu do të thotë më shumë se thjesht zotërime. Ajo përfshin idenë e bindjes ndaj asaj që na është mësuar dhe përdorimin e asaj që na është dhënë. Me fjalë …

Çfarë do të thotë të shpëtosh jetën tënde?

«Sepse kush do ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por kush do ta humbasë jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë» (Luka 9:24). Parimisht ka dy qëndrime që ne (besimtarët) mund të kemi për jetën. Ne mund të përpiqemi që ta shpëtojmë atë ose mund ta humbasim atë qëllimisht për shkakun e Krishtit. Veprimi i natyrshëm …

Si të dëgjojmë?!

«Tregoni kujdes se si dëgjoni» (Luka 8:18). Në jetën e krishterë çështja nuk është se çfarë dëgjojmë, por edhe se si dëgjojmë. Është e mundur ta dëgjosh Fjalën e Perëndisë me një qëndrim indiferent. Ne mund ta lexojmë Biblën siç do të lexonim një libër tjetër, siç duket të shkujdesur se Perëndia i Plotfuqishëm po na flet në të. Ne …

Si mund ti shërbejmë Krishtit?

«Sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua» (Mt. 25:40). Këtu kemi një inkurajim të kënaqshëm dhe një paralajmërim që duhet ta mësojmë. Çfarëdo që bëjmë për vëllezërit e Krishtit llogaritet sikur të bëhej për vetë Atë. Ne mund t’i shfaqim mirëdashje Zotit Jezus çdo ditë duke i shfaqur …

Si ti zgjidhim gjërat me urtësi?

«Pajtohu me kundërshtarin tënd në ligj, sa je në një rrugë me të; që kundërshtari yt të mos të të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të biesh në burg» (Mt. 5:25, NASB). Një nga mësimet e jashtme që mësojmë nga kjo pjesë është se të krishterët nuk duhet të jenë të prirur për …