Të jem një kanal i thesareve të Perëndisë.

«Falas morët, falas jepni» (Mt. 10:8). Fric Krajsleri (Fritz Kreisler), një nga violinistët më të mëdhenj në botë, tha: «Unë kam lindur me muzikë në sistemin tim. I njihja notat muzikore nga instinkti përpara se të mësoja ABC-në. Ishte një dhuratë e Providencës. Unë nuk e kam fituar atë. Kështu që nuk meritoj as falënderime për muzikën…. Muzika është tepër …

I përsosur…në Krishtin vetëm

«Ai nuk ka vërejtur paudhësi te Jakobi dhe nuk ka parë përdhosje tek Izraeli» (Num. 23:21) Balaami, profeti i paguar, tha një të vërtetë të shquar kur tha se Perëndia që sheh gjithçka nuk mund të shoh mëkat në popullin e Tij, Izraelin. Ajo që ishte e vërtetë për Izraelin në atë kohë, është mrekullisht e vërtetë për besimtarin sot. …

Një mundësi e dytë

«Fjala e Zotit iu drejtua Jonas për herë të dytë» (Jona 3:1). Këtu kemi një mesazh që rrezaton shpresë dhe premtim. Thjesht sepse dikush ka dështuar nuk do të thotë që Perëndia e ka vënë mbi raft. Dështimet e Davidit janë regjistruar me një realizëm të fortë. Ndërsa i lexojmë ato, ulemi në pluhur bashkë me të dhe digjemi nga …