5 këshilla për të ndihmuar besimtarët e rinj të gjejnë një kishë

Sot, Perëndia e manifeston praninë dhe planin e Tij për të tërhequr të tjerë te Vetja përmes Trupit të Krishtit—komuniteti i besimtarëve. Për shkak të kësaj, Perëndia na urdhëron të mblidhemi me njëri-tjetrin (shiko Hebrenjve 10:24-25). Një nga gjërat kryesore për të trajtuar me një besimtar të ri është rëndësia e përbashkësisë me besimtarë të tjerë të kishës lokale. Ata …

Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?

Pyetje: “Çfarë do të thotë që Jezusi është Biri i Perëndisë?” Përgjigje: Jezusi nuk është Biri i Perëndisë në kuptimin e një babai njerëzor dhe një djali. Perëndia nuk u martua dhe pati një djalë. Perëndia nuk u lidh me Marinë dhe, bashkë me të, solli një djalë. Jezusi është Biri i Perëndisë në kuptimin që Ai është Perëndia i …

5 të vërteta ungjilli për fëmijët

Një mënyrë për t’u mësuar fëmijëve rëndësinë e ungjillit është përmes theksimit të vargjeve qendrore të ungjillit – kjo mund të bëhet përmes mësimit përmendsh të Shkrimit ose thjesht duke studiuar bashkë si një familje vargje kyç. Fjala ungjill do të thotë “lajm i mirë”. Secili prej 4 librave të ungjijve fillon me frazën “ungjilli sipas…” (Mateu, Marku, Luka & …