Përgjërimi i fundit ndaj bijave të Jeruzalemit (Kantiku i Kantikëve 8:3-4)

Në një bisedë mënjanë me bijat e Jerusalemit shulamitja e shikon veten në krahët e tij, pastaj u përgjërohet atyre për herën e fundit të mos e zgjojnë dashurinë e saj, derisa kështu t’i pëlqejë.