Përsëritja e përgjërimit të bijave të Jeruzalemit (Kantiku i Kantikëve 3:5)

Ajo e ndërpret ligjëratën aq gjatë sa për të përsëritur përgjërimin e saj ndaj bijave të Jerusalemit: mos e ngacmoni dashurin time, derisa kështu t’i pëlqejë.
[previous][next]