Të besojmë vërtet Fjalën e Perëndisë

Sa do të doja që më shumë njerëz që thonë se janë ungjillorë të besojnë vërtet Fjalën e Perëndisë – që ajo ËSHTË Fjala e Perëndisë, që vërtet është duke folur Perëndia.

Lini një koment