Luka

[no_toc]

BIBLA SHQIP—PËRKTHIMI DIODATI I RI I RISHIKUAR

Kapitujt
[no_toc]PËRMBLEDHJE

Luka e portretizon Krishtin si Biri i përsosur i Njeriut. Megjithatë, theksimi që Luka u jep lutjeve të Krishtit, nuk është i çuditshëm. Keqardhja dhe falja nga Zoti janë gjithashtu të forta nëpër gjithë Ungjillin. Luka flet shumë për gratë dhe fëmijët, për këngët dhe termat e dishepullimit dhe për çështjet mjekësore.

MËSO MË SHUMË TE KOMENTARI

PARAQITJE E PËRGJITHSHME

1. PARATHËNIE: QËLLIMI I LLUKËS DHE METODA E TIJ (1:1-4)
2. SHFAQJA E BIRIT TË NJERIUT DHE PARARENDËSI I TIJ (1:5-2:52)
3. PËRGATITJA E BIRIT TË NJERIUT PËR SHËRBESË (3:1-4:30)
4. BIRI I NJERIUT JEP PROVA PËR FUQINË E TIJ (4:31-5:26)
5. BIRI I NJERIUT SHPJEGON SHËRBESËN E TIJ (5:27-6:49)
6. BIRI I NJERIUT ZGJERON SHËRBESËN E TIJ (7:1-9:50)
7. KUNDËRSHTIM GJITHNJË E NË RRITJE NDAJ BIRIT TË NJERIUT (9:51-11:54)
8. MËSIMET DHE SHËRIMET GJATË RRUGËS PËR NË JERUZALEM (Kapitujt 12-16)
9. BIRI I NJERIUT MËSON DISHEPUJT E TIJ (17:1-19:27)
10. BIRI I NJERIUT NË JERUZALEM (19:28-21:38)
11. PASIONI DHE VDEKJA E BIRIT TË NJERIUT (Kapitujt 22, 23)
12. TRIUMFI I BIRIT TË NJERIUT (Kapitulli 24)

[previous][next]