Arsyet për rënien e Edomit (Abdia 10-14)

Edomitëtnuk duhej të shikonin me gëzim kur panëJerusalemin që e sulmuan. Ata nuk duhet të ishin ngërdheshur,as të flisnin me arrogancë apo të ndihmonin në plaçkitjen e qytetit, apotë masakronin judenjtë e arratisur ndërsaata që kishin mbijetuar përpiqeshin të shpëtonin, apo të iknin nga duart e armikut. Pamja e paraqitur këtu është një përshkrim të trajtimit mizor të Edomit ndaj popullit të Perëndisë. Edomi ishte plotësisht pa mëshirë, duke mos treguar asnjë pikë dhembshurie përvëllain e vetJakob. Mbase kjo marrëdhënie e tradhtuar familjare ishte një arsye pse “rrënimi” i tyre ishte kaq përfundimtar.