Krenaria e Edomit duhet të ulet (Abdia 1-4)

Libri i Abdias hapet me një parashikim të rrënimit të Edomit nga pushtuesit për shkak të krenarisë së tij. Një përfaqësues paraqitet duke i nxitur kombet që të dalin në luftë kundër Edomit. Qyteti i tij drejtues, Sela apo Petra, ngrihej në anën e një shkëmbi, shkëmbinjtë bojëgjak në jug të Detit të Vdekur. Mbahej si i pamposhtur ndaj çdo sulmi. Megjithatë, Zoti do t’i ulë nga lartësitë e tyre prej shqiponje dhe foleja e tyre midis yjeve.