Ëndrrat e vajzës e një takimi me të dashurin e saj (Kantiku i Kantikëve 3:1-4)

Tashmë vajza po kujton një ëndërr në të cilën kishte pasur një takim me të dashurin e saj.Natës ajo po e kërkonte, por kur nuke gjeti shkoi nëqytet, duke e kërkuarnëpër rrugët dhe nëpër sheshet dhe pyeti edherojet. Atëherëe gjeti, e përqafoi dhe e çoi te familjarët e saj.