Premtimi i përtëritjes (Mikea 2:12-13)

Pas gjykimit Perëndia do të mbledhë me siguri mbeturinën e Izraelit nga mërgimi. Një prishës (Zoti) do të prishë çdo gjë që do të pengojë përtëritjen e tyre.
[previous][next]