E ardhmja – shkatërrimi i Edomit dhe përtëritja e Judës (Vajtimet 4:21-22)

Bija e Edomit gëzohej për rënien e Jerusalemit, por ajo do të ndëshkohet ashpër dhe mëkatet e saj do ta lënë shterpë. Sioni do të përtërihet.