Mbrujtja e brumit nga majaja

«Gabimi është si majaja, për të cilën lexojmë: “Pak maja e bën të vijë gjithë brumin”. E vërteta e përzier me gabimin është baras me e gjitha gabim, përveç që kjo ka një pamje më të pafajshme dhe, si rrjedhim, më të rrezikshme. Perëndia e urrën një përzierje të tillë! Çdo gabim, ose çdo përzierje e vërtetë-dhe-gabim, kërkon një demaskim dhe mospranim të qartë. Ta tolerosh këtë do të thotë që të mos i jesh besnik Perëndisë dhe Fjalës së Tij dhe është një akt tradhtie ndaj shpirtrave në rrezik për të cilët vdiq Krishti».

H. A. Ironside

Lini një koment