Thirrja e Bereasve

Thirrja e Bereasve


Shtatë vjet mbas publikimit të [librit] Joshja e krishterimit në 1985, autorët e tij, Dave Hunt dhe T. A. McMahon, i bashkuan forcat edhe në një front tjetër. Ata filluan një shërbesë me qëllim për të inkurajuar dallimin frymëror midis atyre që e konsideronin veten të krishterë biblik. Mjeti parësor për këtë përpjekje ishte përmes botimit të buletinit Thirrja e Bereasve. Në çdo artikull besimtarët nxiten për t’u kthyer te Fjala e Perëndisë në vend që të “transportohen nga çdo erë doktrineje”, dhe për t’i ndihmuar ata me materiale që do t’i ndihmojnë ata të ecin në të vërtetën.

Emri i shërbesës, Thirrja e Bereasve, është marrë nga Veprat 17:11 ku shkruesi i Veprave i lavdëroi ata në sinagogën e qytetit grek të Bereas për faktin që ata ishin më fisnikë se ata në Thesaloniki, sepse ndërkohë që e pranuan Fjalën me gatishmëri të madhe, ata edhe e krahasuan atë me mësimet e Palit për të parë nëse mësimet e tij ishin sipas Shkrimeve apo jo. – Lexo më shumë

Beteja mbi të vërtetën për të rinjtë tanë
Beteja mbi të vërtetën për të rinjtë tanë » Lexo këtu
THEB Prill 2009 - Beteja mbi te verteten per te rinjte tane.pdf
Versioni: THEB Prill 2009
253.3 KiB
577 shkarkime
Hollësi
Dita kur lindi Krishti
Dita kur lindi Krishti » Lexo këtu
THEB Dhjetor 2006 - Dita kur lindi Krishti.pdf
Versioni: THEB Dhjetor 2006 / Dhjetor 2011
476.4 KiB
974 shkarkime
Hollësi
Vdekja e një pape
Vdekja e një pape » Lexo këtu
THEB Maj 2005.pdf
Versioni: THEB Maj 2005
249.6 KiB
691 shkarkime
Hollësi
Islami dhe Ungjilli
Islami dhe Ungjilli » Lexo këtu
THEB Prill 1999 - Islami dhe Ungjilli.pdf
Versioni: THEB Prill 1999
87.1 KiB
1585 shkarkime
Hollësi
Meka, Roma dhe Izraeli
Meka, Roma dhe Izraeli » Lexo këtu
Meka, Roma dhe Izraeli.pdf
Versioni: 1999 / Ribotim 2002
85.2 KiB
706 shkarkime
Hollësi
Aktivizimi i krishterë
Aktivizimi i krishterë » Lexo këtu
THEB Nentor 1989 - Aktivizimi i krishtere.pdf
Versioni: THEB Nëntor 1989
58.5 KiB
602 shkarkime
Hollësi
Trinia
Trinia » Lexo këtu
THEB Tetor 1989 - Trinia.pdf
Versioni: THEB Tetor 1989 / Rishikuar 2006
77.3 KiB
735 shkarkime
Hollësi
1 2