Thirrja e Bereasve

Thirrja e Bereasve
[no_toc]

Shtatë vjet mbas publikimit të [librit] Joshja e krishterimit në 1985, autorët e tij, Dave Hunt dhe T. A. McMahon, i bashkuan forcat edhe në një front tjetër. Ata filluan një shërbesë me qëllim për të inkurajuar dallimin frymëror midis atyre që e konsideronin veten të krishterë biblik. Mjeti parësor për këtë përpjekje ishte përmes botimit të buletinit Thirrja e Bereasve. Në çdo artikull besimtarët nxiten për t’u kthyer te Fjala e Perëndisë në vend që të “transportohen nga çdo erë doktrineje”, dhe për t’i ndihmuar ata me materiale që do t’i ndihmojnë ata të ecin në të vërtetën.

Emri i shërbesës, Thirrja e Bereasve, është marrë nga Veprat 17:11 ku shkruesi i Veprave i lavdëroi ata në sinagogën e qytetit grek të Bereas për faktin që ata ishin më fisnikë se ata në Thesaloniki, sepse ndërkohë që e pranuan Fjalën me gatishmëri të madhe, ata edhe e krahasuan atë me mësimet e Palit për të parë nëse mësimet e tij ishin sipas Shkrimeve apo jo. – Lexo më shumë

[wpfilebase tag=list id=3 pagenav=1 sort=’>file_date’ num=10 /]