A je një njeri i mirë? (Are You A Good Person?)

A je një njeri i mirë?

A JE NJË NJERI I MIRË?

Animacioni “A je një njeri i mirë” është prodhuar nga Cedric Hohnstadt nga http://www.cedricstudio.com

Animatorë të tjerë janë Michael Foster dhe Chance Dodd

Z. Burrë i Mirë……………………Kirk Cameron
Folësi……………………………David Jeremiah
Krimineli / Gjykatësi………………Emeal (“E.Z.”) Zwayne
Gruaja……………………………Rachel Proctor

Bazuar mbi librin “Sekreti më i ruajtur i ferrit” nga Ray Comfort