Demetri i zellshëm (3 Gjonit 12)

Mbase Demetri ishte prurësi i kësaj letre. Sidoqoftë, për të të gjithë dëshmojnë, madje edhe vetë e vërteta. F. B. Hole thotë:

Vini re, nuk është se ai dha dëshmi për të vërtetën, por se e vërteta dha dëshmi për të. Demetri nuk ishte standardi me anë të të cilit provohej e vërteta. E vërteta ishte standardi me anë të të cilit provohej ai; dhe duke u provuar në mënyrë të tillë, ai u miratua [4].


[previous][next]