Profecia e katërt: Dita e njëzetekatërt e muajit të nëntë (Hagai 2:20-23)

A. Nxitja e popullit nga premtimi i mposhtjes së mbretërive pagane dhe vendosja e mbretërisë së Mesias

Zorobabeli është këtu një figurë e Zotit Jezu Krisht. Perëndia do të përmbysë dhe do të shkatërrojë këto mbretëri të kombeve dhe do të vendosë Mbretërinë Mijëvjeçare të Krishtit. Vula tregon se autoriteti hyjnor për të sunduar i është dhënë Mesias.

SHËNIME
[2] (2:6-9) Shkrimi me shkronja të mëdha në versionin NKJ përshtatet me këtë interpretim tradicional, por përdorimi i shkronjave të vogla të “dëshirës së të gjitha kombeve” në shënimet anësore hedh idenë e një paraqitjeje tjetër.

[3] (2:10-14) William Kelly, Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets, f. 427.

[4] (2:10-14) Donald Campbell, të dhëna të tjera nuk janë të mundura.

BIBLIOGRAFI

Baldwin, Joyce G. Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary. The Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1972.

Feinberg, Charles Lee. The Minor Prophets. Çicago: Moody Press, 1976.

Kelly, William. Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets. Londër: C. A. Hammond Trust Bible Depot, pa datë botimi.

Keil, C. F. “Haggai“, te Biblical Commentary on the Old Testament. Vëll. 26. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971.

Tatford, Frederick A. The Minor Prophets. Vëll. 3, ribotim (3 vëll.) Minneapolis: Klock & Klock Christian Publishers, 1982.


[previous][next]