Thirrja hyjnore drejtuar Judës për pendim (Joeli 2:12-14)

Edhe tani Zoti i bën thirrje popullit të pendohet. Nuk është shumë vonë për t’u kthyer tek Ai. Por duhet të jetë më tepër se një rit i jashtëm. Kthimi i tyre duhet të ishte me gjithë zemrën…, me agjërime, me lot dhe me vajtime.