Titulli (Kantiku i Kantikeve 1:1)

Kantiku i Kantikëve paraqitet si i Salomonit; mund të nënkuptojë gjithashtu edhe “rreth Salomonit”.