Nuk rroj më unë

«Unë jam kryqëzuar me Krishtin» (Gal. 2:20, NASB) Kur Zoti Jezus vdiq në kryq, Ai vdiq jo vetëm si Zëvendësuesi im; Ai vdiq edhe si Përfaqësuesi im. Ai vdiq jo vetëm për mua, por si mua. Kur Ai vdiq, ka edhe një kuptim real në të cilin unë vdiqa. Gjithçka që unë isha si fëmijë i Adamit, tërë vetja ime …

Transformimin që sjell mirëdashja

«Fryti i Frymës është […] mirëdashja…» (Gal. 5:22, NASB). Versioni i mbretit Xhejms ka fjalën «butësi» këtu, por pothuaj në të gjitha versionet bashkëkohore lexojmë «mirëdashje». «Fryti i Frymës është […] mirëdashja». Mirëdashja përshkruan gatishmërinë e butë, shpirtmirë dhe bujare që rezulton në bërjen e favoreve, shfaqjen e mëshirës dhe kalimin e bekimeve te të tjerët. Njeriu mirëdashës është shpirtmirë, …

Sa i fortë është durimi juaj?

«Fryti i Frymës është […] durimi…» (Gal. 5:22). Durimi është virtyti që u bën ballë me durim dhe madje me fitore shqetësimeve të jetës. Ndonëse mund t’i referohet reagimit të duruar ndaj rrethanave të pafavorshme, ajo i referohet zakonisht qëndresës së mëshirshme ndaj provokimeve të njerëzve. Perëndia është i durueshëm me njeriun. Mendo për një çast për ligësinë e madhe …

Një paqe si një shkëmb

«Fryti i Frymës është […] paqja…» (Gal. 5:22). Kur shfajësohemi me anë të besimit, ne kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit tonë (Rom. 5:1). Kjo do të thotë se armiqësia midis nesh dhe Perëndisë ka marrë fund, meqenëse Krishti ka luftuar me sukses shkakun e asaj armiqësie – mëkatet tona. Gjithashtu ne kemi paqe të ndërgjegjes, duke ditur …

Rreziku i numrave të shumtë në shërbesë.

«Për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe…» (Gjyqtaret 7:2). Gjithkush prej nesh ka një dëshirë të fshehtë për numra dhe një prirje për ta gjykuar suksesin me statistika. Ekziston njëfarë turpi për grupet e vogla, ndërsa grupet e mëdha fitojnë vëmendjen dhe respekt. Cili duhet të jetë qëndrimi ynë në këtë fushë? Numrat e mëdha nuk …

A po kërkon një gëzim të qëndrueshëm?

«Fryti i Frymës është […] gëzimi» (Gal. 5:22). Njeriu nuk gjen gëzim të vërtetë derisa gjen Zotin. Më pas ai hyn në atë që Pjetri e quan «hare e patregueshme dhe e lavdishme» (1 Pjetrit 1:8). Kushdo mund të gëzohet kur rrethanat janë të favorshme, por gëzimi që është fryti i Frymës nuk është rezultat i rrethanave tokësore. Ai buron …