Turqi: Vazja mbahet larg Babait

Byrami, një besimtar në Turqi, i ka humbur shumë kontaktet me vajzën e tij 9 vjeçare, e cila thotë ai është “rrëmbyer” praktikisht prej tij qëkurse ai u bë një i krishterë.

Përse jetoj?

A ja keni bërë vetes pyetjen: “Përse jetoj?”

Rri ulur vetëm

Si mund të rrimë pa ju prezantuar me këtë Mik i cili ka premtuar “Nuk do të të lë, nuk do të të braktis” (Hebrenjve 13:5)?